Tin Tức

Đặt bình chữa cháy như thế nào đúng tiêu chuẩn

Theo TCVN 7435-1:2004 – ISO 11602-1:2000 về PCCC đối với bình chữa cháy và xe đẩy chữa cháy phải có những tiêu chuẩn chữa cháy đúng quy định.

Tiêu chuẩn đặt bình chữa cháy đúng quy định

  • Bình chữa cháy phải được trang bị đầy đủ để bảo vệ kết cấu công trình, và ngăn chặn các mối nguy hiểm bên trong.
  • Trang bị bình chữa cháy đảm bảo an toàn thích hợp với các đám cháy loại A để bảo vệ công trình
  • Phải trang bị các bình chữa cháy thích hợp với các đám cháy loại A,B,C,D để bảo vệ các tài sản công trình
 Đám cháy A, B, C và D : Đám cháy loại A, B, C, D, E là viết tắt của các loại đám cháy sau.

– A: đám cháy bắt nguồn từ những vật rắn như: gỗ, giấy, lụa, nhựa…

– B: đám cháy chất lỏng như cồn, xăng, dầu…

– C: Đám cháy liên quan đến chất khí: Gas, Metan…

– D: Đám cháy bắt nguồn từ những kim loại K, Na, Mg …

– E: Đám cháy liên quan đến những thiết bị điện.

Các bình chữa cháy phải được bảo vệ các công trình cũng như bảo vệ người ở các đám cháy loại A

Bình chữa cháy dùng cho công trình có thể dùng cho gia đình với vật dụng cháy loại A

Đối với các công trình có đám cháy loại B hoặc loại C phải có các loại bình chữa cháy loại A đạt chuẩn để bảo vệ công trình cùng với bình chữa cháy loại B và C. Khi bình chữa cháy nhiều hơn 1 loại, các bình chữa cháy phải được xem xét thỏa mãn yêu cầu từng loại.

Ở khu vực có người phải được phân loại theo 3 mức độ: thấp, trung bình và cao. Khu vực được giới hạn với mức độ nguy hiểm cao hơn hoặc thấp hơn phải được bảo vệ đúng quy định. Cần phải xem xét số lượng nơi có người, độ tuổi, khả năng sơ tán khi có cháy xảy ra

Mỗi tầng diện tích phải được bảo vệ và khoảng cách di chuyển được xác định trên cơ sở các bình chữa cháy phải được bố trí phù hợp

” Mối nguy hiểm (hazards) 

  •  Mối nguy hiểm loại A (class A hazard) Nguồn chất cháy có thể làm phát sinh và phát triển mạnh đám cháy loại A với các vật liệu ví dụ như gỗ, vải, giấy, cao su và chất dẻo.
  • Mối nguy hiểm loại B (class B hazard) Nguồn chất cháy có thể làm phát sinh và phát triển mạnh đám cháy loại B với các vật liệu ví dụ như dầu, mỡ và sơn. 
  •  Mối nguy hiểm loại C (class C hazard) Nguồn chất cháy có thể làm phát sinh và phát triển mạnh đám cháy loại B với các vật liệu ví dụ như khí thiên nhiên và khí propan. 
  • Mối nguy hiểm loại D (class D hazard) Nguồn chất cháy có thể làm phát sinh và phát triển mạnh đám cháy loại B với các vật liệu kim loại ví dụ như magiê, natri và kali.”

Việc bố trí và công suất bình chữa cháy với mối nguy hiểm loại A

Bình chữa cháy đối với các loại nguy hiểm khác nhau được cung cấp trên cơ sở bảng 1.

Việc bố trí và công suất bình chữa cháy với mối nguy hiểm loại A
Việc bố trí và công suất bình chữa cháy với mối nguy hiểm loại A

 Mỗi tầng (sàn) phải được trang bị ít nhất 02 bình chữa cháy như quy định trong bảng 1. Nghĩa là trung bình bạn cần bố trí 2 bình chữa cháy cách nhau tối đa 20 mét.

Lưu ý: Đối với tầng có diện tích nhỏ hơn 100 m2 có thể chỉ trang bị 1 bình chữa cháy.

Những yêu cầu cần được bảo vệ có thể được thực hiện bằng bình chữa cháy có công suất lớn hơn, miễn là khoảng cách di chuyển tới các bình chữa cháy không được vượt quá khoảng cách quy định trong bảng 1

Việc bố trí và công suất bình chữa cháy với mối nguy hiểm loại B trừ mối nguy hiểm của chất lỏng cháy có chiều dày quá 0,6cm và mối nguy hiểm loại C

Các bình chữa cháy dùng cho các loại nguy hiểm này phải được trang bị trên cơ sở bảng 2.

Lưu ý: Bình chữa cháy công suất nhỏ hơn, dùng cho các mối nguy hiểm riêng nhỏ bên trong khu vực nguy hiểm chung, có thể được sử dụng nhưng không được xem xét như là thực hiện bất kỳ phần nào của các yêu cầu trong bảng 2.

Không được sử dụng hai hoặc nhiều hơn các bình chữa cháy có công suất nhỏ hơn để thực hiện các yêu cầu bảo vệ trong bảng 2

Lưu ý: Có thể sử dụng tới 3 bình chữa cháy loại AFFF hoặc FFFP, nếu tổng công suất của chúng bằng hoặc lớn hơn công suất quy định nhỏ nhất, để thực hiện các yêu cầu của một bình chữa cháy với công suất quy định.

Lưu ý: có thể sử dụng tới 3 bình chữa cháy loại AFFF và FFFP, nếu như tổng công suất bằng hoặc lớn hơn công suất quy định nhỏ nhất, để thực hiện các yêu cầu của bình chữa cháy với công suất quy định.

Các yêu cầu cần được bảo vệ có thể thực hiện PCCC bằng bình chữa cháy có công suất lớn, nếu khoảng cách di chuyển đến các bình này không vượt quá khoảng cách quy định trong bảng 2

Lưu ý: Đối với tầng diện tích nhỏ hơn 100m2 có thể chỉ trang bị một bình chữa cháy.

Việc bố trí và kích cỡ bình chữa cháy đối với mối nguy hiểm loại B của chất lỏng cháy ở chiều dày quá 0,6cm

Tuyệt đối không bố trí bình chữa cháy như là biện pháp bảo vệ duy nhất đối với mối nguy hiểm do chất lỏng cháy ở độ sâu lớn hơn 0.6 cm khi diện tích bề mặt lớn hơn 1m2

Đối với chất lỏng cháy ở độ sâu có thể xác định được như ở trong thùng nhúng hoặc thùng tôi, phải trang bị bình chữa cháy loại B trên cơ sở thế chữa cháy ít nhất 144B trên 1 mét vuông (144B/m2 ) của diện tích cháy ước lượng lớn nhất.

Đối với chất lỏng ở độ sâu xác định được như trong thùng nhúng phải trang bị các loại bình chữa cháy loại B trên cơ sở chữa cháy ít nhất 144b/m2 của diện tích cháy ước lượng lớn nhất.

Chú thích 1: Khi hệ thống thiết bị PCCC tự động được lắp đặt đối với mối nguy hiểm chất lỏng cháy, có thể bỏ bình chữa cháy di động loại B.

Chú thích 2: Bình chữa cháy loại AFFF hoặc FFFFP có thể được trang bị trên cơ sở 89b/m2 tại nơi có nguy hiểm

Không sử dụng 2 hay nhiều hơn bình chữa cháy có công suất thấp hơn để thay thế bình chữa cháy được quy định

Khi kích thước của mối nguy hiểm loại B có độ sâu có thể xác định được thì không thể ngăn chặn được bằng các loại bình chữa cháy xách tay. Có thể xem xét sử dụng xe đẩy chữa cháy nếu đám cháy có thể ngăn chặn được

Khoảng cách di chuyển đến bình chữa cháy là bao nhiêu mét?

Khoảng cách di chuyển đến bình chữa cháy không được quá 15m.

Các mối nguy hiểm phân tán hoặc cách xa nhau nhiều phải được bảo vệ riêng. Bình chữa cháy ở gần mối nguy hiểm phải được bố trí để có thể tiếp cận được khi có cháy mà không gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Cỡ bình chữa cháy và việc bố trí đối với mối nguy hiểm điện

  • Mối nguy hiểm điện bao gồm cả mối nguy hiểm trực tiếp xung quanh thiết bị điện.
  • Tùy theo mối nguy hiểm là loại A hoặc loại B, kích cỡ và nơi bố trí các bình chữa cháy phải trên cơ sở mối nguy hiểm loại A hoặc loại B đã biết.
  • Nơi có các thiết bị điện, các bình chữa cháy phải được đảm bảo là thích hợp cho việc sử dụng trên các thiết bị điện và được ghi nhãn như vậy. Thiết bị điện phải được ngắt càng nhanh càng tốt để chống cháy lại.

Cỡ bình chữa cháy và việc bố trí đối với mối nguy hiểm loại D (Đám cháy bắt nguồn từ những kim loại K, Na, Mg …)

Phải trang bị bình chữa cháy loại D đối với các mối nguy hiểm do kim loại cháy gây ra.

Khoảng cách di chuyển tới bình chữa cháy loại D không được quá 20m.

Cỡ và số lượng bình chữa cháy được xác định trên cơ sở kim loại cháy riêng, cỡ hạt vật lý của chúng và diện tích bao phủ.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button